Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Najnowsze wiadomości
Zdjęcie
Szanowni Państwo, poniżej podajemy link, pod którym każdy na bieżąco może sprawdzać stan jakości powietrza w naszym mieście i nie tylko.
Zdjęcie
Odbyły się pierwsze wycieczki edukacyjne dla kościerskich uczniów biorących udział w projekcie „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”. Na inspirujący wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oraz tamtejszego Oceanarium udali się w dniu 13.01.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, natomiast uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w dniu 17.01.2018r odwiedzili Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
Zdjęcie
Poprawa stanu jakości powietrza to jeden z najważniejszych kierunków działań Miasta Kościerzyna. Od kilkunastu lat Gmina Miejska Kościerzyna, MPI „KOS-EKO” Sp. z o.o. podejmują szereg działań w tym obszarze. W latach 2008-2017 ubyło w Kościerzynie 349 piecy węglowych, a ich wymiana na ekologiczne źródła została sfinansowana z budżetu Miasta oraz projektów realizowanych z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wszystkie zadania nie byłyby możliwe do realizacji bez mieszkańców, których wkład finansowy jest największy.
Zdjęcie
Zapraszamy do zapoznania się z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącym zapytań w sprawie wykonywania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku kontrolnych pomiarów emisji hałasu w środowisku.
 2018-01-16 13:28:05
Zdjęcie
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym repertuarem Kina Remus w Kościerzynie. Informujemy, że można rezerwować bilety przez internet.
Zdjęcie
Informuję, iż Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 19/297/18 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej na uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim. Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego należy składać do 22 stycznia 2018 r. na załączonym druku.
Zdjęcie
Szanowni Państwo, Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprasza lekarzy na bezpłatne szkolenie poświęcone e-ZLA, czyli elektronicznym zwolnieniom lekarskim. Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej odbędzie się 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Inspektoratu przy ul. 3 Maja 9. Początek o godz. 10.00.
 2018-01-15 12:14:50
Zdjęcie
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T.i I. Gulgowskich we Wdzydzach zaprasza w okresie od 16 stycznia do 24 lutego (z wyłączeniem sobót i niedziel) na projekcje filmowe i warsztaty muzealne.
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
Stronę odwiedzono 1537970 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget