Strona z portalu

  / Aktualności / ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro
Zdjęcie
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, NIP: 591-15-66-370 zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy materiałów biurowych w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

Zapytanie ofertowe - TUTAJ

Załącznik Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ

Załącznik Nr 2 formularz ofertowy - TUTAJ

Załącznik Nr 3 projekt umowy - TUTAJ

 

 

Zamieszczono dnia 13 czerwca 2018 r.

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 834 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget