Strona z portalu

  / Aktualności / OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zdjęcie
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Ogłoszenie - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 592 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget