Strona z portalu

  / Aktualności / Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – etap I”
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – etap I”
Zdjęcie
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

 

 

Zapytanie ofertowe - tutaj
Załącznik nr 1 - oświadczenie wykonawcy - tutaj
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - tutaj
Załącznik nr 3 - projekt umowy - tutaj


Pytania i odpowiedzi do zaproszenia nr 1 - TUTAJ

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia nr 2 - TUTAJ

 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wydłużeniu do dnia 18.07.2018r. do godz. 15:30  terminu składania ofert w postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Pismo - TUTAJ 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I”

Pismo - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 654 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget